• JVD Express AB finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar

Transporter med fjärrekipage & expressbud

Vår ägare

JVD Express AB är ett helägt dotterbolag till JVD Partner AB, som ägs till 100% av Joakim och Viktoria Dahl. I koncernen finns även dotterbolaget JVD Bostad som förvaltar lägenheter i Skövde.

Fakta

JVD Express grundades 1 februari 2008 och ägs och drivs av Joakim och Viktoria Dahl. Vi har fjärrekipage i egen trafik som är miljöklassade och godkända för trafik i innerstädernas miljözoner.

  • Vi har ADR-behörighet och utför transporter av farligt gods

  • Godkänd för flygtransporter

  • Lagerlokal

  • Följebil (bredtransport, långtransport)

  • Expressbud

  • Bud inrikes/utland

  • Taxileg

Välkommen till JVD Express – din budfirma i Skövde